Onze visie

“Iedereen de moeite waard”

De school moet van ons samen zijn, want goed onderwijs maken we samen. Vanuit werkelijke interesse leren wij daarom onze kinderen en ouders kennen. Want als we onze kinderen en ouders goed kennen, kunnen wij ook hun mogelijkheden benutten. Soms moeten er obstakels worden genomen, alleen dan ervaren we ook succes. Daarvoor is tijd, ruimte en aandacht bij ons op school.

 

Het kind voelt zich ondersteund en uitgedaagd en zo helpen wij onze kinderen verder in hun ontwikkeling. Ons onderwijs is daarom een goede combinatie van kennis, houding, (basis)vaardigheden en reflectie.

 

Met onze ouders stemmen wij beter af op de behoefte van het kind; zij worden betrokken bij ons onderwijs en regelmatig geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind(eren). Via de MedezeggenschapsRaad hebben onze ouders inspraak in de ontwikkelingen van de school.

Iedereen levert hier een bijdrage aan een goed pedagogisch klimaat. We gaan respectvol en zorgvuldig met elkaar en onze omgeving om. Wij dragen daarin allemaal onze verantwoordelijkheid.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren