Medezeggenschapsraad

 

Volgens een wettelijke regeling is er op de school een medezeggenschapsraad actief. Deze bestaat uit een team- en personeelsgeleding. Beide geledingen hebben 2 gekozen leden. De directeur is adviserend lid. De medezeggenschapsraad van de school heeft invloed op onderwijsinhoudelijke en organisatorische zaken van de school. De MR heeft recht op informatie over beleid en de gang van zaken binnen de school bijvoorbeeld m.b.t. het personeelsbeleid. Ook kan de raad op eigen initiatief allerlei zaken ter sprake brengen. Daarnaast is voor sommige onderwerpen instemming of het advies van de MR vereist. De MR van onze school is actief en goed functionerend.

 

Oudergeleding:
Mevr. Sbai
Dhr. Kocken

 

Personeelsgeleding:
Mevr. Leijser

Mevr. van de Coolwijk

 

AGENDA’s en NOTULEN MR-vergaderingen


Wij verzamelen onze documenten in een bibliotheek op ons ouderportaal Schoudercom.

Deze bibliotheek is ook voor bezoekers openbaar.

 

Klik hier om naar deze bibliotheek met de agenda’s en notulen te gaan. 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren