Login
The communication platform for schools, pupils and parents The communication platform for schools, pupils and parents

We're sorry, this page awaits translation to English.

Gebruiksvoorwaarden SchouderCom.nl

Een Schoolcommunity biedt kansen

De online communicatiemogelijkheden van SchouderCom.nl bieden de school, leerlingen en ouders een besloten en makkelijk toegankelijk medium voor uitwisseling van informatie, kennisdeling en berichtenverkeer. De schoolcommunity die zo ontstaat zal ouderbetrokkenheid verhogen en een positieve invloed hebben op de leerprestaties van de kinderen.

Eigen verantwoordelijkheid

Het spreekt voor zich dat een ieder de verantwoordelijkheid draagt over zijn/haar eigen bijdragen aan de online schoolcommunity. Met het aanmaken van een gebruikersaccount onderschrijft u onderstaande richtlijn voor het gebruik.Richtlijn

Sociale omgangsvormen online zijn niet wezenlijk anders dan offline. Alle bijdragen die in SchouderCom.nl worden gezet dienen te voldoen aan algemeen geaccepteerde normen en wetgeving. Dit geldt voor alle vormen van bijdragen, zoals er zijn: berichten, foto's en video's.

Beheer

De beheerders van schoolaccounts hebben de mogelijkheid om de volgens de school aanstootgevende bijdragen te verwijderen. Indien gebruikers bij herhaling aanstootgevende bijdragen plaatsen kan de beheerder van het schoolaccount, of op diens verzoek het beheer van SchouderCom.nl, de gebruiker de toegang tot SchouderCom.nl weigeren. Het is de keuze van de school om al dan niet een expliciet protocol te maken en deze te communiceren.

Tenslotte

It is prohibited to use the systems, connections and communication options of SchouderCom.nl for actions that are illegal, that go against public order or are in conflict with the Terms and Conditions of SchouderCom.nl. This includes, but is not limited to, spamming, impersonating another person, reverse engineering and hacking. Users abusing SchouderCom.nl will be held accountable for the damage they cause.