“Onderwijs is planmatig zorgen voor onze leerlingen”.

Met deze slogan willen wij duidelijk maken dat “iedereen de moeite waard is”. En daarmee heeft het kind recht op goed onderwijs.

“Planmatig zorgen voor” wil zeggen dat we met z’n allen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. Leerkrachten, ouders én leerlingen dragen bij aan die kwaliteit.

“Planmatig” wil ook zeggen dat we volgens een afgesproken systematiek het onderwijs vormgeven. We bestuderen de resultaten en stemmen daar ons onderwijs op af. Resultaat gericht werken noemen we dat.

Hoe die planmatigheid er precies uitziet kunt u lezen in ons Zorgplan.

Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht.

ZORGPLAN DE BLINKERD MAART 2012