Op De Blinkerd is:

“Iedereen de moeite waard”

Dat wil zeggen dat wij op De Blinkerd ervoor zorg dragen dat elk kind zich binnen zijn/haar eigen mogelijkheden, in een veilige en uitdagende omgeving, kan ontwikkelen. Dat doen we door uit te blinken in het verzorgen van goed onderwijs én door uit te blinken in het begeleiden van onze leerlingen en ouders in de wijk Ruwaard.

Geen kind is hetzelfde, elk kind is de moeite waard. Dit betekent voor ons, dat we ons willen en zullen inspannen het onderwijs aan alle kinderen af te stemmen op wat het kind nodig heeft. Wij zijn er daarnaast van overtuigd dat kinderen ook veel van en met elkaar leren.

Wij werken daarom vanuit het leerstof-jaarklassenmodel en laten hierbinnen de afstemming plaatsvinden. We houden de jaargroep zoveel mogelijk bij elkaar en de differentiatie vindt voornamelijk plaats door herhaling-, verrijkings- , en verdiepingsstof en door het variëren in aanpak, instructie- en onderwijstijd.

Met onze ouders stemmen wij beter af op de behoefte van het kind; zij worden betrokken bij ons onderwijs en regelmatig geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind(eren). Via de MedezeggenschapsRaad hebben onze ouders inspraak in de ontwikkelingen van de school.

Iedereen levert hier een bijdrage aan een goed pedagogisch klimaat. We gaan respectvol en zorgvuldig met elkaar en onze omgeving om. Wij dragen daarin allemaal onze verantwoordelijkheid. ​