Groep 1 t/m 8

Maandag                              8:30 uur – 14:30 uur
Dinsdag                                8:30 uur – 14:30 uur
Woensdag                            8:30 uur – 12:30 uur
Donderdag                           8:30 uur – 14:30 uur
Vrijdag                                  8:30 uur – 12:30 uur

Pauze

Iedere ochtend hebben de kinderen een kwartier pauze: van 10.15 uur tot 10.30 uur/ 10.30 uur tot 10.45 uur.

Tussen de middag eten de kinderen op school gezamenlijk met de leerkracht in de eigen groep. Ook is er dan een korte pauze.

De ochtendpauze noemen we de kleine pauze. Voor deze pauze mag uw kind een pauzehapje mee naar school nemen. Dat kan zijn een stuk fruit en/of een beker drinken. Wij willen u vragen om geen koolzuurhoudende dranken mee te geven. Uiteraard eet uw kind ‘s morgens ook thuis voordat hij/zij naar school gaat.
Voor de grote pauze neemt uw kind een of meer boterhammen mee en weer een beker drinken. Wederom geen koolzuurhoudende dranken. Snoep, chips en (gevulde, zoete of chocolade) koek is niet toegestaan om mee te geven.

Toegankelijkheid- bereikbaarheid

De school is buiten schooltijden ook bereikbaar. ’s Morgens is de school telefonisch bereikbaar vanaf 8.15 uur op 01412-691635. Dan zijn ook de leerkrachten aanwezig.  ’s Middags is de school open tot ongeveer 17.30 uur.

Omdat onze school deel uit maakt van horizonschool ‘de Komeet’ is het gebouw open van 07.00 uur tot 18.00 uur. Indien er geen personeel van de Blinkerd aanwezig is, moet U zich melden bij de beheerder (of bij andere personeelsleden binnen de horizonschool).

Inlooptijd

Om 8.20 uur zal er een zoemer gaan, waarna de school toegankelijk is voor ouders en kinderen. Kinderen kunnen dan naar de klas. Daar is de juf of meneer om de kinderen op te vangen. Vijf minuten voor schooltijd gaat de zoemer. De pleinwacht zorgt dat alle kinderen naar binnen gaan.

Om op tijd met de les te kunnen beginnen vragen wij de ouders vriendelijk om ook weer op tijd (vóór 8.30 uur) te vertrekken. De buitendeuren zijn vanaf dat moment gesloten. U kunt dan alleen nog maar via de hoofdingang naar binnen.