De Blinkerd is een partner van Horizonschool De komeet.
De horizonschool is de Osse versie van de “brede school”. De horizonschool biedt meer dan de gewone basisschool. Allerlei instellingen die met het kind te maken hebben werken erin nauw samen aan de volgende doelen:

• Verbeteren en vergroten van ontwikkelingskansen van kinderen in hun directe omgeving;
• Bevorderen van ouderparticipatie;
• Realiseren van een ononderbroken schoolloopbaan;
• Leveren van een bijdrage aan de leefbaarheid van de wijk.

Binnen horizonschool Komeet werken de volgende deelnemers aan de praktische uitvoering.

• Basisschool ‘de Blinkerd’;
• Peuterspeelzaal ‘Twinkel’;
• Buitenschoolse opvang ‘de Schaepskooi’;
• School voor Speciaal Onderwijs ‘Martinus van Beek’
• Muzelinck;
• Schoolmaatschappelijk werk
• Sport Expertise Centrum